2017 3

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας.

www.e-evros.gr
Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:


1. Εισήγηση για ανατροπές ανάληψης υποχρέωσης 
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος

2. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος

3. Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2014.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης. 

4. Συγκρότηση επιτροπής για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος

5. Έγκριση διενέργειας προμηθειών
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης. 

6. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. κ. Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

7. Ορισμός δημοτικών συμβούλων σε επιτροπές συλλογικών οργάνων της διοίκησης»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης. 

8. Αποδοχή του συμφώνου των όρων της απόφασης ένταξης , της πράξης «Προώθηση του τοπικού εμπορίου στο Δήμο Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης. 

9. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή συγχρηματοδοτούμενων έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013. 
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος 

10. Αποδοχή απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο: « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποίησης αρδευτικών αντλιοστασίων βόρειας και νότιας περιοχής Άρδα του Δήμου Ορεστιάδας» και ειδικών όρων αυτής. 
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης. 

11. Έγκριση ετήσιας συνδρομής στο Κέντρο Οικουμενικού Ελληνισμού για το έτος 2014.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος

12. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος

13. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα»
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος

14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ορεστιάδας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος

15. «Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Αμπελακίων – Ποιμενικού».
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος

16. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης 
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος

17. Συγκρότηση και λειτουργία τοπικού Συμβουλίου πρόληψης της παραβατικότητας (άρθρο 84 τουΝ.3463/2006)
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης Βασίλειος

18. Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Παπαϊωάννου Ιωάννης 

19. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις των αγροκτημάτων της δημοτικής κοινότητας Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης. 

20. Έγκριση 5ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης. 

21. Επανεξέταση ενστάσεων και έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποίησης αρδευτικών αντλιοστασίων βόρειας περιοχής»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης. 

22. Συνέχιση εργολαβίας μετά από διάλυση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της τοπικής κοινότητας Στέρνας Δήμου Ορεστιάδας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης. 

23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση πρώην Δημοτικής Αγοράς»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Περιστεράκης Ιωάννης. 

24. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ. Ορμανλίδης Χρήστος. 

25. Έγκριση αίτησης παραίτησης από αγροτεμάχια
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος

26. Διαγραφές- διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος

27. Επιστροφή χρημάτων
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος

28. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γκακίδης Αθανάσιος

2013-1Συστατικα blog

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://www.info1058fm.com/2013/10/01-02.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

ShareThis