2017 3

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Τήν καυτή ἀνάσα τῆς Ἄγκυρας λόγω Ρωσίας θά νιώσει γρήγορα τό Αἰγαῖο καί ὁ Ἔβρος!

Οἱ βομβαρδισμοί στή Συρία δημιουργοῦν... μαῦρα σύννεφα στήν Ἑλλάδα!


Πῶς συγκλίνουν καί ὁλοκληρώνονται οἱ προφητεῖες πού μιλοῦν γιά τά γεγονότα ἀπό τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό μέχρι τούς γέροντες Παϊσιο καί Ἰωσήφ Βατοπεδινό

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Οἱ γνωστοί -ἄγνωστοι σ’ ὅλους μας ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας βρῆκαν τελικά τρόπο γιά νά χτυπήσουν τή Συρία μέσω τῶν ἐγκάθετων τυφλῶν ὀργάνων -κυβερνήσεων, πού ἀπολύτως ἐλέγχουν. Ὁ ἀγωγός φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τή Σαουδική Ἀραβία καί τό Κατάρ πρός τήν Εὐρώπη ἐπιβάλλεται ὁπωσδήποτε νά ὁλοκληρωθεῖ τό συντομότερο δυνατόν καί δή μέσα στόν ἑπόμενο χρόνο, προκειμένου νά σταματήσει τό μονοπώλιο τῆς Ρωσίας καί τοῦ Πούτιν καί νά προχωρήσει ταχέως τό σχέδιο τῆς παγκοσμιοποίησης. Ἡ προπαγάνδα μέ τά χημικά ὅπλα, πού χρησιμοποιοῦσε δῆθεν ἡ κυβέρνηση Ἄσαντ, ἐξουδετερώθηκε ὡς γνωστόν πλήρως ἀπό τή ρωσική διπλωματία πρίν ἀπό ἕναν περίπου χρόνο. Ἡ ἐξουδετέρωση αὐτῆς συνέβαλε στήν καθυστέρηση τοῦ ἀνωτέρω ἀρχικοῦ στόχου ἀλλά ὄχι στήν πλήρη ἐγκατάλειψή του.

Μέ γκαιμπελικό λοιπόν τρόπο οἱ ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, πού δροῦν πάντα στό παρασκήνιο και στίς σκοτεινές στοές μέ κύριο στόχο νά ἀποδυναμώσουν τή ρωσική διπλωματία καί νά ἀπομονώσουν τή Μόσχα ἄνοιξαν τό ζήτημα τῆς Οὐκρανίας! Βασική ἐπιδίωξη τους ἦταν νά νιώθει τήν καυτή ἀνάσα τους ἡ Μόσχα, ἔτσι ὥστε νά μήν μπορεῖ νά πρωτοστατήσει καί νά ἀποτρέψει καί πάλι τή νέα προπαγάνδα τους στή Συρία πού τελικά τούς ἔδωσε τή δυνατότητα καί ἄναψε τό πράσινο φῶς γιά νά προετοιμάσουν τήν κοινή γνώμη, ὥστε νά «τελειώσουν» μέ τήν σθεναρῶς ἀντιστεκόμενη Δαμασκό. Ὅπλισαν ἀρχικά μέ συστηματικό τρόπο τούς τζιχαντιστές (ISIL) καί τούς ὤθησαν κατά τή γνωστή τακτική παρόμοια μ’ αὐτήν τῶν Ταλιμπάν τοῦ Ὀσάμα Μπίν Λάντεν στό Ἀφγανιστάν νά ἀνακηρύξουν κράτος (Χαλιφᾶτο). Ἐν συνέχεια μέ μία καλοστημένη προπαγάνδα «ἀποκεφαλισμῶν» ὁμήρων καλλιέργησαν τήν εἰκόνα τῆς ἄμεσης ἐπέμβασης καί τῆς ἔγκρισης τῶν ἀπαραίτητων οἰκονομικῶν κονδυλίων. Ἡ συνταγή στό Ἀφγανιστάν γιά τόν ἔλεγχο τῶν ἀγωγῶν πέτυχε καί ἐφαρμόζουν ἀκριβῶς τώρα τήν ἴδια στή Συρία.

Ἡ προπαγάνδα ἤδη συνέβαλε ὥστε νά ξεκινήσουν οἱ βομβαρδισμοί σέ Συρία καί Ἰράκ ἀρχικά καί μέχρι νά συμμετάσχουν σ’ αὐτούς καί ἄλλα εὐρωπαϊκά κράτη κατά στόχων τῶν φανατικῶν αὐτῶν νέων Ταλιμπάν... Καί ἀφοῦ ἡ «Δύση», πίσω ἀπό τήν ὁποία κρύβονται ὅλοι αὐτοῦ οἱ ἀγύρτες καί τά ὄργανα τοῦ Ἀντιδίκου ἀποκαταστήσει μέσω τῆς παρανομίας τή δῆθεν «νομιμότητα» θά ἀρχίσει τό ἀνελέητο σφυροκόπημα κατά τῆς κυβέρνησης Ἄσαντ... Θά εἶναι τότε πολύ πιό εὔκολη πλέον ὑπόθεση νά στηθεῖ στά πρότυπα τοῦ Γκαίμπελ μία νέα προπαγάνδα κατά τῆς σθεναρά ἀντιστεκόμενης Δαμασκοῦ...

Ὅλα τά ἀνωτέρω φυσικά καί ἐπιβεβαιώνουν τίς προφητικές ρήσεις τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἀλλά καί τοῦ Ὁσίου Ἱεράρχη Σισανίου καί Σιατίστης Ἀντωνίου. Ὁ πρῶτος ἔλεγε ὅτι ὅταν ὁ πόλεμος ἀρχίσει ἀπό κάτω λίγα κακά θά πάθετε ( ἀναφερόμενος στούς Ἕλληνες). Ὁ δεύτερος τόνισε λίγο πρίν τήν κοίμησή του ὅτι ὅλα θά ἀρχίσουν ἀπό τή Συρία... Ὁ γέροντας Ἰωσήφ ὁ Βατοπεδινός ἐπίσης ἐνέπλεκε στίς προφητικές ρήσεις ἐπέκταση τῶν γεγονότων σέ πολεμική σύρραξη μεταξύ Τουρκίας καί Ἑλλάδος καί ὁ ἅγιος γέροντας π. Παϊσιος ἀποκάλυψε μεταξύ ἄλλων πώς ἡ Ρωσία θά χτυπήσει τήν Τουρκία. Καί νά πού ὅλα αὐτά ἔχουν ἀρχίσει πλέον νά ἐπιβεβαιώνονται. Πῶς θά ἀναρωτηθεῖτε;

Ἡ Τουρκία ἑτοιμάζεται καλοί μου Χριστιανοί πυρετωδῶς νά ἐπιτεθεῖ μέσω τοῦ Ἔβρου ἤ τοῦ Αἰγαίου στήν Ἑλλάδα καί ἀναζητᾶ μία ἁπλή ἀφορμή. Ἡ Ἄγκυρα ὑποκινούμενη ἀπό τά «θηρία» τοῦ Ἀντιδίκου προγραμματίζει ἐκτός ἀπροόπτου νά χτυπήσει τήν Ἑλλάδα καί γι’ αὐτό συσσωρεύει στρατεύματα στόν Ἔβρο... τή στιγμή πού ἑτοιμάζεται ταυτόχρονα νά χτυπήσει σέ δύο τρία νησιά. Καί ξέρετε γιατί θά τό κάνει; Γιά νά κλείσει τά στενά τοῦ Ἑλλησπόντου στά ρωσικά πολεμικά πλοῖα, πού θά θελήσουν νά περάσουν στή Μεσόγειο, προκειμένου νά ἀποτρέψουν τήν ἐπικείμενη ἐπίθεση μέσα στίς προσεχεῖς ἑβδομάδες τῆς «Δύσης» στή Δαμασκό ἐπικαλούμενη τό ὅτι βρίσκεται σέ ἐμπόλεμη κατάσταση μέ τήν Ἑλλάδα... Ἡ ἐγκάθετη ἑλληνική κυβέρνηση στούς ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας τό πιθανότερο εἶναι νά λάβει τότε ἐντολή νά μήν ἀντιδράσει, ὅπως θά ἔπρεπε, ἀπέναντι στήν πολεμική τῆς Ἄγκυρας ἐπιλέγοντας νά κρατήσει μία νοσηρή ἀμυντική τακτική μέ τή προσφυγή της σε δῆθεν διεθνῆ ὄργανα (ΟΗΕ, ΕΕ κ.ἄ.). Ἡ Μόσχα ἀπ’τήν ἄλλη, πού ἔχει ἐντρυφήσει καλά στά γεωπολιτικά παιχνίδια τῶν γνωστῶν-ἀγνώστων μεγαλοτραπεζιτῶν τῆς Δύσης γνωρίζει πώς ἄν χάσει τό παιχνίδι στή Συρία τό ἑπόμενο χτύπημα θά εἶναι στήν ἴδια. Καί γι’ αὐτό δέν θά ἀποδεχθεῖ τήν ἀπόφαση τῆς Ἄγκυρας νά κλείσει τά στενά... Τό πῶς θά ἀντιδράσει θά τό δοῦμε τούς ἑπόμενες ἑβδομάδες ἤ μῆνες πού κρίνονται πολύ-πολύ κρίσιμοι.

Τά ἀνωτέρω τά ἐκμαιεύσαμε κατά τρόπο τινά ἀπό γέροντα ἀσκητή τοῦ Παγγαίου Ὄρους, ὅταν ἐκεῖνος μᾶς προέτρεψε νά πέσουμε στά γόνατα καί νά παρακαλέσουμε τόν Κύριό μας νά μᾶς λυπηθεῖ. Τόν ρωτήσαμε νά μᾶς ἐξηγήσει τό λόγο καί ἐκεῖνος ἀρχικά σιωποῦσε. Μέ σπασμένη στή συνέχεια φωνή μᾶς ἀποκάλυψε: «Δυστυχῶς τά γεγονότα βρίσκουν τελείως ἀπροετοίμαστο τόν ἑλληνικό λαό. Ἡ ἁμαρτία μᾶς ἔχει ἐγκλωβίσει. Ἡ ἀνομία θερίεψε καί κυρίευσε τούς προύχοντες, ἔτσι ὥστε νά λάβουν ἀποφάσεις πού καταδικάζουν πρωτοδίκως τόν εὐλογημένο αὐτό τόπο στό πῦρ τό ἐξώτερον (ἀντιρατσιστικός νόμος). Χάσαμε καί τή λιγοστή ἀξιοπρέπεια πού εἴχαμε ὡς λαός τοῦ τριαδικοῦ καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ καί προτιμήσαμε νά ἀκολουθήσουμε τήν πορεία τῶν Σοδόμων καί τῶν Γομόρρων. Θυμηθεῖτε ὅμως, τί παθαίνουν οἱ λαοί πού ἀπομακρύνονται ἀπό τό Θεό. Ὁ Ἰσραήλ λ. χ. ὡς ἐκλεκτός λαός τοῦ Θεοῦ ἔπεφτε σέ αἰχμαλωσία, ὅταν δέν τηροῦσε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Οἱ «καλοί» μας λοιπόν γείτονες, «ἄσπονδοι φίλοι μας», τό συνονθύλευμα αὐτό τῶν διαφορετικῶν ἐθνοτήτων πού ὀνομάζουν σήμερα Τουρκία λειτουργεῖ πάντα κατά τό παράδειγμα τῶν Φιλισταίων ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα. Γρήγορα λοιπόν ἀναμένεται ἡ χώρα μας νά νιώσει τήν καυτή ἀνάσα τῆς Ἄγκυρας. Ἄν ξεφύγουμε τίς ἑπόμενες κρίσιμες ἑβδομάδες θά γλυτώσουμε τά περισσότερα δεινά, τά ὁποῖα ὁριστικά δέν θά ἀποφύγουμε... Καί μή λησμονεῖτε ἡ Συρία ἀποτελεῖ τό κομβικό σημεῖο. Ἤδη τά γεγονότα εἶναι σέ πλήρη ἐξέλιξη καί ἀφοροῦν πλέον ὅλους μας! Ἔχουμε γίνει κομμάτια καί θρύψαλα. Ἀλλά μήν ξεχνᾶτε τό μωσαϊκό φτιάχνεται ἀπό ψηφίδες. Ὁ Θεός ἀφήνει τόν Ἀντίδικο νά διαλύει τά πάντα ἀλλά ἤδη ἔχει ξεκινήσει καί φτιάχνει ἀπό τίς ψηφίδες πού αὐτός ἀφήνει πίσω του, τό μωσαϊκό ὑπέρ τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Τό ξανθό ὁμόδοξο γένος (Ρωσία) ἔχει ἑτοιμασθεῖ νά παίξει σημαντικό ρόλο, τό ὁποῖο εὐτυχῶς δέν ἀντιλαμβάνονται οἱ ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, γιατί τούς ἔχει τυφλώσει ὁ Θεός! Τά ὄργανα τοῦ Ἀντιδίκου πιστεύουν πώς τά ἐγκλήματα πού διεξάγουν στό ὄνομα τῆς προπαγάνδας θά μείνουν ὑπό τόν μόδιον καί νομίζουν ὅτι ἐσαεί θά βρίσκονται ὡς ἰσχυροί τῆς γῆς σέ ἕνα καθεστώς ἀτιμωρησίας. Ὁ Θεός ὅμως, σημειώνει στό τεφτέρι Του τά πάντα καί ἤδη ἀπό πολλούς ἐκ τῶν ἀνόμων ἀρχόντων καί τῶν λαῶν πού αὐτοί ἐκπροσωποῦν ἔχει ἄρει τήν προστασία Του, μ’ ὅτι αὐτό συνεπάγεται... Ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω!

Ὅσον ἀφορᾶ τήν χώρα μας, τήν Ἑλλαδίτσα, μᾶς γλυτώνει ἡ προστασία τῆς Παναγιᾶς. Ἡ γλυκειά μας Παναγιά ἔχει πέσει στά γόνατα καί παρακαλεῖ τόν Υἱό της καί Κύριό μας, τόν γλυκύτατο Ἰησοῦ Χριστό νά ἁπαλύνει τή ρομφαία τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἕλληνες θαρσεῖτε! Μή μένετε ἀγκιστρωμένοι στήν ἀνομία. Ἐκμεταλλευτεῖτε τήν μεγάλη δοκιμασία τῆς κρίσης ἀκολουθώντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τήν μοναδική διέξοδο, τήν ὁδό τῆς μετανοίας. Γιατί ὅσοι καταφέρουν νά ἀνταπεξέλθουν σ’ αὐτά πού ἔρχονται θά ζήσουν πράγματα πού μόνο στό Βυζάντιο, μποροῦσε κανείς νά ζήσει... Αὐτοκρατορίες σύντομα θά πέσουν καί θά διαλυθοῦν καί νέες θά ἱδρυθοῦν. Παρακαλῶ τόν Χριστό νά διώξει γρήγορα τά μαῦρα σύννεφα πού συσσωρεύτηκαν πάνω ἀπό τήν Ἑλλάδα ἐξ αἰτίας τῆς ἀνομίας τῶν παντελῶς ἀκατάλληλων πολιτικῶν ἀρχόντων μας. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια Χριστιανοί μου». 

ΠΗΓΗ www.orthodoxia.gr -ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ τευχ. 159 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
* Τό ἀνωτέρω κείμενο δημοσιεύεται στην Ὀρθόδοξη ἀποκαλυπτική ἐφημερίδα "Στύλος Ὀρθοδοξίας" καί θά κυκλοφορήσει στα περίπτερα τό δεύτερο Σάββατο τοῦ Ὀκτωβρίου.

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΤΕΥΧ. 159) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=1873&obcatid=11

2013-1Συστατικα blog

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://www.info1058fm.com/2013/10/01-02.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

ShareThis