2017 3

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

«Πάρτι» σε « αναπλάσεις» των Δήμων- Περιφερειών με « φουσκωμένους» προυπολογισμούς και στημένους διαγωνισμούς καταγγέλλει ο ΣΑΤΕ

http://newsta.gr.
Σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων  , με ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ  του δημοσίου , καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος  Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.), στις περιβόητες « αναπλάσεις»  των Δήμων  και των Περιφερειών .

Σύμφωνα με επείγον έγγραφο του υπουργού Εσωτερικών , κ. Ντινόπουλου , προς τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωµένων  ∆ιοικήσεων , στο οποίο επικαλείται τις
καταγγελίες του ΣΑΤΕ , σε πολλούς διαγωνισμούς περιέχονταν , με ευθύνη των Περιφερειών και  Δήμων , που συνέταξαν τις  σχετικές μελέτες , «απαράδεκτοι και καταχρηστικοί όροι» . Αποτέλεσμα αυτού ήταν να είναι στην ουσία  «φωτογραφικοί» οι διαγωνισμοί και « φουσκωμένοι» οι προυπολογισμοί των έργων αυτών .

Το « χορό» των εκατομμυρίων ευρώ , που  παρά την κρίση που βιώνει η χώρα και σχεδόν το σύνολο των πολιτών της , είχαν στήσει  « τρωκτικά» στους Δήμους και τις Περιφέρειες , αποκομίζοντας τεράστια οφέλη , οφείλει  η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών να παραπέμψει προς έρευνα και καταλογισμό –ποινικών και άλλων- ευθυνών στις αρμόδιες αρχές

Ειδικότερα , ο ΣΑΤΕ  κατήγγειλε στον υπουργό ότι , « σε σειρά έργων αναπλάσεων  δήµων, (κυρίως όπου περιγράφονται ιστοί φωτισµού και φωτιστικά σώµατα, ψυχροί κυβόλιθοι  κ.λ.π.) η αναγραφή εξειδικευµένων όρων και προϋποθέσεων σε ότι αφορά τις τεχνικές  προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα προϊόντα είχε σαν αποτέλεσµα να γίνεται  ευµενής διάθεση στη προµήθεια προϊόντων µιας εταιρείας – προµηθευτή που δεν παράγονται  πουθενά αλλού στην Ευρώπη µε συνέπεια, λόγω έλλειψης ανταγωνισµού, οι τιµές να είναι υπερβολικά υψηλές αποβαίνοντας σε βάρος του ∆ηµοσίου συµφέροντος και του υγιούς ανταγωνισµού και της διαφάνειας».

Το υπουργείο « υπενθυμίζει» ότι  η εισαγωγή φωτογραφικών διατάξεων στις διακηρύξεις, σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα προϊόντα, απαγορεύεται αυστηρά  τόσο από τις διατάξεις του Εθνικού ∆ικαίου (άρθρο 40 του ν.4281/2014, άρθρο 26 του π.δ.59/2007  και άρθρο 53 του π.δ.60/2007), όσο και από τη Κοινοτική Νοµοθεσία (άρθρο 23 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ).

Ακόμη επισημαίνει την πάγια θέση του , που είναι , «  αφενός µεν να αποφεύγεται  οπωσδήποτε κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων και έγκριση των τευχών δηµοπράτησης των  δηµοτικών έργων, η πρόβλεψη προϊόντων συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης, καθώς και η  αναγραφή εξειδικευµένων όρων και προϋποθέσεων, που κατευθύνουν το διαγωνισµό σε ορισµένο  κύκλο υποψηφίων αναδόχων, αφετέρου δε να τηρούνται οι διατάξεις του Εθνικού και Κοινοτικού  ∆ικαίου, εξασφαλίζοντας κατ’αυτό το τρόπο την ισότιµη πρόσβαση στους προσφέροντες και τη

δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και διαφάνειας

2013-1Συστατικα blog

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://www.info1058fm.com/2013/10/01-02.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

ShareThis